Informacje Bilioteka Niemce

Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Regulamin poniżej.

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „ Laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka „.

 

Organizator konkursu :

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

Cele konkursu :

 1. Uczczenie Dnia Babci i Dziadka.
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wyobraźni dzieci.
 3. Kształtowanie umiejętności i wykorzystanie różnych środków wypowiedzi artystycznej.

Uczestnicy konkursu :

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oddziałów przedszkolnych i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niemce.
 2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach :

- kategoria I – dzieci przedszkolne,

- kategoria II – uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej,

- kategoria III – uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej,

- kategoria IV – uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej,

Warunki uczestnictwa :

 1. Na konkurs uczestnik może złożyć jedną pracę wykonaną samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi w formacie nie większym niż A4.
 2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną i życzenia z okazji wyjątkowego Dnia Babci i Dziadka.
 3. Każda praca powinna być czytelnie opisana ( imię i nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania oraz nr tel. rodzica ).
 4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczeniem wizerunku na stronach internetowych biblioteki.
 5. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i posiada do niej prawa autorskie, nie naruszające praw autorskich osób trzecich.

Termin konkursu :

 1. Konkurs trwa do 22 stycznia 2021 roku.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, ul. Parkowa 6, 21-025 Niemce do dnia 22 stycznia 2021 roku.

Nagrody :

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana przez organizatora komisja.
 2. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
 3. Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetykę, technikę oraz samodzielność wykonania pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu :

 1. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki.

Uwagi :

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Informacji o konkursie udzielają pracownicy GBP w Niemcach pod nr tel. kom. 696-643-467 ; 509-375-857.

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Biblioteka Publiczna w Niemcach

WSTECZ

mp.grafixCopyright by Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach 2014
STRONA GŁÓWNA  |  INFORMACJE  |  ODDZIAŁY  |  KATALOG  |  KONTAKT  |  NAPISZ DO NAS

ąż