Informacje Bilioteka Niemce

Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszego Czytelnika roku 2021:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.
 2. Cele konkursu :
 • promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym
 • podnoszenie kultury czytelniczej
 • zmotywowanie czytelników do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii
 1. Zasady konkursu :
 • konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników GBP i jej Filii, którzy są zapisani do Biblioteki i będą wypożyczać książki w określonym przez regulamin okresie
 • pracownicy Bibliotek nie mogą brać udziału w konkursie
 • jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien ten fakt zgłosić bibliotekarzowi
 1. Czas trwania konkursu :
 • Od 4 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
 1. Kryterium przyznania tytułu najlepszego czytelnika :
 • aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek
 • w przypadku równej liczby wypożyczonych książek przez 2 lub więcej czytelników, Laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek.
 1. Podsumowania wyników konkursu dokona trzyosobowa Komisja, powołana przez Dyrektora GBP w Niemcach - na podstawie elektronicznej statystyki programu MAK+
 2. Tytuł najlepszego czytelnika zostanie przyznany w 5 grupach wiekowych:

           I kategoria – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5;

           II kategoria - najlepszy czytelnik szkoły podstawowej do lat 14;

           III kategoria – najlepszy czytelnik - młodzież i studenci do lat 24;

           IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły do lat 60;

           V kategoria – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat.

 1. Spośród czytelników w każdej kategorii wiekowej, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 1 Laureata. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2022 roku. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach oraz jej Filiach lub można go pobierać ze strony internetowej Biblioteki : www.biblioteka.niemce.pl
 3. Postanowienia końcowe :
 • dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.niemce.pl
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach oraz w lokalnych mediach.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
 5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Bibliotek.

 

WSTECZ

mp.grafixCopyright by Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach 2014
STRONA GŁÓWNA  |  INFORMACJE  |  ODDZIAŁY  |  KATALOG  |  KONTAKT  |  NAPISZ DO NAS

ąż