Informacje Bilioteka Niemce

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 10 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach przekazała w nieodpłatny depozyt bibliotece Zespołu Szkół w Krasieninie 172 pozycje nowości książkowych zakupionych w ramach programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 2, "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych".

Koszt całkowity zakupionych nowości książkowych wyniósł 3.267zł, z czego 2.388,75 zł Biblioteka Publiczna w Niemcach pozyskała z w/w programu Biblioteki Narodowej.

Działanie to jest konsekwencją podpisanego 11 czerwca 2014 roku pomiędzy dyrektorami Zespołu Szkół w Krasieninie a GBP Niemce porozumienia o współpracy partnerskiej. Zakłada ono nie tylko pozyskiwanie i udostępnianie książek bibliotece szkolnej, ale również szereg wspólnych działań kulturalno-oświatowych.

WSTECZ

mp.grafixCopyright by Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach 2014
STRONA GŁÓWNA  |  INFORMACJE  |  ODDZIAŁY  |  KATALOG  |  KONTAKT  |  NAPISZ DO NAS