Kategorie
Aktualności

Czytelnik roku 2022-rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs trwał od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. W konkursie wzięło udział 2697 czytelników GBP w Niemcach i jej Filii , którzy byli zapisani do Biblioteki i w określonym przez regulamin okresie wykazali się aktywnością czytelniczą, tzn. wypożyczyli co najmniej jedną książkę.

Powołana przez organizatora komisja na podstawie elektronicznej statystyki programu MAK+ podsumowała ilość wypożyczonych książek przez czytelników w roku 2022 i ustaliła, co następuje :

Tytuł najlepszego czytelnika  został przyznany w 5 grupach wiekowych :

w I kategorii wiekowej (dzieci do lat 5) – czytelnikiem roku został Oskar Mądrzyk z GBP w Niemcach – 328 wypożyczonych książek,

w II kategorii wiekowej (uczniowie od 6 do 14 lat) – czytelnikiem roku został Dominik Kulik z GBP w Niemcach – 300 wypożyczonych książek

w III kategorii wiekowej (uczniowie i studenci od 15 do 24 lat) – czytelnikiem roku została Maria Barbara Szcześniak z Filii w Krasieninie – 153 wypożyczone książki,

w IV kategorii wiekowej (osoby dorosłe od 25 do 60 lat) – czytelnikiem roku została Anna Kusyk z Filii w Ciecierzynie – 348 wypożyczonych książek,

w V kategorii wiekowej (seniorzy od 61 lat wzwyż) – czytelnikiem roku została Krystyna Mazur z GBP w Niemcach – 376 wypożyczonych książek.

Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne  nagrody. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

Kategorie
Aktualności

Ważne!!!

Z uwagi na duże zainteresowanie feriami zimowymi z biblioteką uprzejmie informujemy, że ponowny wypoczynek zorganizujemy w drugim tygodniu ferii. Jednocześnie uprzedzamy, że w pierwszej kolejności zapisywane będą dzieci z listy rezerwowej.

Kategorie
Aktualności

Biblioteki czynne w soboty!!!

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 28 stycznia 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach będzie czynna w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00. oraz dodatkowo w soboty: 6 maja oraz 16 września.

Natomiast filie biblioteczne będą pracować w następujące soboty (od 10.00 do 14.00):

Filia w Dysie – 14 stycznia, 15 kwietnia, 8 lipca, 14 października,

Filia w Ciecierzynie – 11 lutego, 13 maja, 19 sierpnia, 18 listopada,

Filia w Krasieninie – 11 marca, 17 czerwca, 9 września, 9 grudnia.

Kategorie
Aktualności

KONKURS „CZYTELNIK ROKU 2023”

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach zaprasza do udziału w konkursie „CZYTELNIK ROKU 2023”.

Regulamin poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2023”

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.
 2. Cele konkursu :
 3. promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym
 4. podnoszenie kultury czytelniczej  
 5. zmotywowanie czytelników do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii
 6. Zasady konkursu :
 7. konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników GBP i jej Filii, którzy są zapisani do Biblioteki i  będą wypożyczać książki w określonym przez regulamin okresie
 8. pracownicy Bibliotek nie mogą brać udziału w konkursie
 9. jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien ten fakt zgłosić bibliotekarzowi
 10. Czas trwania konkursu :
 11. Od 2 stycznia do 30 grudnia 2023 roku.
 12. Kryterium przyznania tytułu najlepszego czytelnika :
 13. aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek
 14. w przypadku równej liczby wypożyczonych książek przez 2 lub więcej czytelników, Laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek.
 15. Podsumowania wyników konkursu dokona trzyosobowa Komisja, powołana przez Dyrektora GBP w Niemcach –  na podstawie elektronicznej statystyki programu MAK+
 16. Tytuł najlepszego czytelnika  zostanie przyznany w 5 grupach wiekowych :

I kategoria – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5;

II kategoria – najlepszy czytelnik szkoły podstawowej do lat 14;

III kategoria – najlepszy czytelnik – młodzież i studenci do lat 24;

IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły do lat 60;

V kategoria – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat.

 • Spośród czytelników w każdej kategorii wiekowej, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 1 Laureata. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2024 roku. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.
 • Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach oraz jej Filiach lub można go  pobierać ze strony internetowej Biblioteki : www.biblioteka.niemce.pl
 • Postanowienia końcowe :
 • dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na Facebooku Biblioteki  oraz stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.niemce.pl
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach oraz w lokalnych mediach.
 • Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
 • Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Bibliotek.
Kategorie
Aktualności

Ferie zimowe w bibliotece w Niemcach

Skip to content