Kategorie
Aktualności

Konkurs ekologiczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt. „Eko Sztuka”

REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W LUBLINIE ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  pt. „DBAJ I CHROŃ – PRZYRODA POTRZEBUJE CIEBIE ! „

 1. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach, ul. Parkowa 6.

 1.  Adresaci konkursu:

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Niemce w 3 kategoriach wiekowych:

 1. Uczniowie  klas 0-III szkół podstawowych,
 2. Uczniowie klas  IV-VI szkół podstawowych,
 3. Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

       III.           Tematyka i cele konkursu:

Tematyką konkursu jest wykonanie rzeczy użytkowej  przy użyciu materiałów odpadowych pochodzących z recyklingu takich jak: butelki, zakrętki, sztućce plastikowe, płyty CD, kubki plastikowe, reklamówki, folia, papier, odzież itp. Mogą to być przedmioty codziennego użytku, dekoracja, biżuteria, stroje, pojazdy, zwierzęta, kwiaty itp.). Jednym słowem rzecz unikalna, niepowtarzalna.

Celem konkursu jest:

 1. Zwrócenie uwagi na problem recyklingu poprzez możliwość potraktowania śmieci jako tworzywa artystycznego.
 2. Kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska.
 3. Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
 4. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 5. Konkurs trwa od 03 kwietnia do 31 maja 2023 r.

       IV.            Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych (klasy 0 – VIII)  z terenu Gminy Niemce.
 2. Każda praca powinna zawierać metrykę: imię i nazwisko autora, wiek, adres, nr telefonu rodzica.
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Format i kompozycja  pracy dowolne.
 6. Prace należy dostarczyć do GBP w Niemcach ul. Parkowa 6 lub do filii bibliotecznych w Dysie, Ciecierzynie, Krasieninie, Nasutowie do dnia 31 maja 2023 r.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych.
 8. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac odrębnie w poszczególnych kategoriach wiekowych i zdecyduje o przyznaniu nagród.
 9. Komisja oceni prace uwzględniając m. in. pomysłowość, zgodność z tematem, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów odpadowych.
 10.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2023 r. w GBP w Niemcach ul. Parkowa 6.
 11.  Organizator nie odsyła nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.
 12. Laureaci otrzymają nagrody ze środków WFOŚiGW w Lublinie (książki, gry , puzzle).
 13. Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach pod nr tel. kom. 696-643-467.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content