Kategorie
Aktualności

Konkurs literacki!!!

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

MARIA KONOPNICKA W 180. ROCZNICĘ URODZIN

  1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII), szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców Gminy Niemce.

3. Cel konkursu:

– włączenie się w obchody 2022 Roku Marii Konopnickiej,

– rozbudzanie zainteresowań twórczością Marii Konopnickiej wśród uczniów, młodzieży i osób dorosłych,

– popularyzacja literatury o Marii Konopnickiej,

– promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym.

4. Zasady konkursu:

Zadaniem uczestników jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone na kuponie konkursowym.

Regulamin i kupon z pytaniami są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach i jej filiach  w Ciecierzynie, Krasieninie, Dysie, Nasutowie oraz na stronie internetowej biblioteki:         www.biblioteka.niemce.pl

Kupony z odpowiedziami oraz danymi (imię, nazwisko, wiek,  nr telefonu) należy dostarczyć  do 30 kwietnia 2022 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach ul. Parkowa 6 lub jej filii,  albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: gbpniemce@wp.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki.

5. Ogłoszenie wyników konkursu:

Powołana przez organizatora komisja wyłoni zwycięzców i zdecyduje o przyznaniu  nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w maju 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Niemcach.

6. Postanowienia końcowe:

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GBP w Niemcach. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Biblioteki pod numerami telefonów : 696-643-467 oraz 509-375-857

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content