Kategorie
Aktualności

Konkurs literacki

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„LEM W 100 ROCZNICĘ URODZIN”

  1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.

  • Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII, szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych z terenu Gminy Niemce.

  • Cel konkursu:

– włączenie się w obchody Roku Stanisława Lema,

– rozbudzanie zainteresowań twórczością Stanisława Lema wśród uczniów, młodzieży i osób dorosłych,

– popularyzacja literatury o Stanisławie Lemie,

– rozbudzanie wyobraźni i zachęcanie do kreatywnego myślenia,

– promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym.

      4.    Zasady konkursu:

– Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania science-fiction własnego autorstwa, inspirowanego twórczością Stanisława Lema.

– Opowiadanie powinno być napisane w języku polskim i zatytułowane.

– Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst konkursowy, niewykorzystywany w innych konkursach oraz niepublikowany wcześniej, zarówno w druku jak i w Internecie.

–  Praca powinna zawierać nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 strony komputerowego wydruku A4, napisanego czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.

– Opowiadanie biorące udział w konkursie musi stanowić od początku do końca samodzielny tekst uczestnika. Tekst nie może być kopią, plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

– Prace należy dostarczyć do 29 października 2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach ul. Parkowa 6 lub jej filii, albo przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gbpniemce@wp.pl

– Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej GBP w Niemcach: www.biblioteka.niemce.pl

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.

         5.    Kryteria oceny:

– Zgodność z tematem konkursu,

– Oryginalność pomysłu,

– Poprawność językowa,

– Ogólne wrażenie artystyczne.

         6.    Ogłoszenie wyników konkursu:

– Jury konkursowe oceni nadesłane prace, wyłoni zwycięzców i zdecyduje o przyznaniu  nagród.

– Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie  2021 r. w GBP w Niemcach.

         7.     Postanowienia końcowe:

– Udział w konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczny z oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

– Organizator nie odsyła nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.

–  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GBP w Niemcach.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

– Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy biblioteki pod numerami telefonów: 696-643-467 oraz 509-375-857.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content