Kategorie
Aktualności

Warsztaty tworzenia książek za nami

„Jak zrobić książkę” to wychodzący poza naszą działalność projekt skierowany do 15 osobowej grupy dzieci i ich rodziców z klasy 0 przedszkola i klas 1-3 z terenu gminy Niemce.

Założeniem było przejście przez cały proces tworzenia książki dla dzieci. Projekt osiągnął założone przez nas kluczowe cele i rezultaty w tym zadanie w pełni wpisało się w założenia biblioteki – miejsca, w którym nie tylko przychodzimy wypożyczyć książki, ale i odkrywamy, doświadczamy i budujemy swoją wrażliwość i pasje.

Koncepcja powstania książki w trakcie warsztatów to wysoko postawiona poprzeczka zarówno dla uczestników zajęć jak i dla wszystkich prowadzących. Udało nam się pokazać proces tworzenia książki i zaangażować w jej tworzenie międzypokoleniowe zespoły, łącznie wzięło udział w naszych spotkaniach warsztatowych ponad 15 dzieci wraz rodzicami, natomiast w wyjazdach do Domu Słów, w ramach których odbyło się zwiedzanie i warsztaty czerpania papieru wzięło udział 28 dzieci oraz część zespołu merytorycznego naszej biblioteki. Odbyło się ponad 45 godzin warsztatów w ramach czterech tematów związanych z pisaniem wierszy, ilustratorstwem, drukarstwem a także introligatorstwem. Projekt przyczynił się do zwiększenia propozycji działań kulturalnych i oferty biblioteki, a także wpłyną na postrzeganie jej jako miejsca będącego w centrum aktywności lokalnej.

Ważnym elementem naszego zadania było rozbudzenie wrażliwości na potrzebę wzajemnego zrozumienia i budowania systemu wartości. Ten cel pomogła nam osiągnąć Agata Karpińska – autorka książki „Niewinny, że inny. Bajka o tolerancji”, która to w ramach spotkania autorskiego wyjaśniała najmłodszym, jak krzywdzący jest podział ludzi ze względu na wygląd, język lub poglądy. „Bo jaki to ma sens pomysł, na który wpadają czerwone klocki – mówiące innym językiem i innego koloru niż pozostałe klocki – że należy się wywyższać nad inne zabawki i że są w ogóle lepsze?”W ramach projektu udało nam się także wspólne świętowanie przy muzyce zespołu Ptaszkowie Śpiewali, w ramach którego można było zobaczyć także zdjęcia z naszego projektu. Takie spotkania są wyjątkowe bowiem łączą naszą społeczność i wzmacniają więź z naszą Biblioteką.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –państwowego funduszu celowego

Skip to content