Kategorie
Projekty

Connected movie

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach w konsorcjum z organizacjami pozarządowymi realizuje projekt Connected movie w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest rozwój osobisty oraz podniesienie kompetencji kluczowych (nabycie lub podwyższenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości, cyfrowych oraz osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, umiejętności międzykulturowe) poprzez szkolenia: filmowanie, kreatywność i opowiadanie historii oraz Sztuka i Środowisko.

Wartość projektu: 44 496 EUR

Kategorie
Projekty

Bristol

Kategorie
Projekty

Mickiewicz

Kategorie
Projekty

Pan Cogito