Kategorie
Aktualności

KONKURS „CZYTELNIK ROKU 2022”

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2022”

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach.
 2. Cele konkursu :
 3. promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku lokalnym
 4. podnoszenie kultury czytelniczej  
 5. zmotywowanie czytelników do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii
 6. Zasady konkursu :
 7. konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników GBP i jej Filii, którzy są zapisani do Biblioteki i  będą wypożyczać książki w określonym przez regulamin okresie
 8. pracownicy Bibliotek nie mogą brać udziału w konkursie
 9. jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien ten fakt zgłosić bibliotekarzowi
 10. Czas trwania konkursu :
 11. Od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 roku.
 12. Kryterium przyznania tytułu najlepszego czytelnika :
 13. aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek
 14. w przypadku równej liczby wypożyczonych książek przez 2 lub więcej czytelników, Laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek.
 15. Podsumowania wyników konkursu dokona trzyosobowa Komisja, powołana przez Dyrektora GBP w Niemcach –  na podstawie elektronicznej statystyki programu MAK+
 16. Tytuł najlepszego czytelnika  zostanie przyznany w 5 grupach wiekowych :

I kategoria – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5;

II kategoria – najlepszy czytelnik szkoły podstawowej do lat 14;

III kategoria – najlepszy czytelnik – młodzież i studenci do lat 24;

IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły do lat 60;

V kategoria – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat.

 • Spośród czytelników w każdej kategorii wiekowej, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 1 Laureata. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2023 roku. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.
 • Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach oraz jej Filiach lub można go  pobierać ze strony internetowej Biblioteki : www.biblioteka.niemce.pl
 • Postanowienia końcowe :
 • dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na Facebooku Biblioteki  oraz stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.niemce.pl
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach oraz w lokalnych mediach.
 • Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
 • Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Bibliotek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content