Kategorie
Aktualności

PROJEKT „DBAJ I CHROŃ – PRZYRODA POTRZEBUJE CIEBIE!”

WYKŁADY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach realizuje projekt pt. DBAJ I CHROŃ – PRZYRODA POTRZEBUJE CIEBIE !” ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce. Na rzecz tej grupy w bibliotece i filiach realizowane będą różnorodne działania ekologiczne.

W dniach 9 i 11 maja 2023 r. w sali widowiskowej GBP w Niemcach odbyły się wykłady  i prezentacja o tematyce ekologicznej.

Uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach wysłuchali wykładu pt. „Las jako ekosystem”, obejrzeli bardzo ciekawą prezentację na temat lasu, poznali jego budowę i znaczenie dla środowiska. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastycznych „Ekosystem lasu” i wykonali pracę plastyczną o lesie w formie książki.

Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach wysłuchali wykładu pt. Parki Krajobrazowe oraz Obszary Chronionego Krajobrazu województwa lubelskiego” – na przykładzie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci wykonały mapę Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego.

Wykłady przeprowadzili: Pani Maria Straka, Pani Mariola Szewczyk-Szołtek i Pan Patryk Grabiec – pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lubartowie.

Wyżej wymienione działania odbyły się w czasie trwającego w maju Tygodnia Bibliotek.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
i WFOŚiGW w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content